Tatuering > Färger

KLICKA DIG VIDARE I UNDER-MENYN TILL VÄNSTER

Eternal Ink består huvudsakligen av organiska pigmentet, destillerat vatten, witch hazel, alkohol, och inte anses vara ett farligt ämne.

Eternal Ink är ett vattenbaserat pigment. Förvara i en måttligt sval, torr plats och undvika frysning.

Eternal Ink formuleras och tillverkas i enlighet med de senaste riktlinjer och rekommendationer för säkerhetsbestämmelser för tatuering bläck.

LOT-nummer tillsammans med utgångsdatum och ingredienser garanterar kvalitet och säkerhetsegenskaper av Eternal Ink.

1. Fri från konserveringsmedel.
2. Fri från cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen.
3. I överensstämmelse med de aromatiska aminer och ämnen som kan frigöra farliga substanser.
4. Levereras i en medicinsk kvalite förseglad flaska med angiven utgångsdatum.
5. Flaskan är märkt med ett LOT-nummer som kan spåras.
6. Testad för tunga metall innehål.
7. Testad av behörig certifieringslaboratorium.
8. Vegan säkra: pigment innehåller inga animaliska biprodukter, och inte heller har använts för testning.